708-403-891
napisz sms o tresci WNIOSEK n nr 72240

Urząd skarbowy Suchań

Pożyczki i kredyty najlesze oferty przygotownee dla Ciebie

Urząd skarbowy Suchań

Odsetki podatkowe - czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku

Odsetki podatkowe – czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku – Samym spośród najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy, jest regulowanie podatków. Przecież nie wystarczy jedynie zapłacić ceny do poważnego urzędu. Trzeba ja też umieścić w odpowiednim czasie. Na nierzetelnych płatników czekają bowiem odsetki podatkowe. Od jak są one naliczane a ile wynoszą?

Urząd skarbowy Cedynia

Naliczanie odsetek podatkowych rozpoczyna się od wczesnego dnia w przerwy w sumach. Dawno toż cen wobec urzędu skarbowego zamieniają się w tzw. zaległości podatkowe. Określeniem tym wyraża się niezapłacony w czasie podatek, zaliczkę na podatek lub ratę podatku, a ponadto niewykazaną i zwróconą nadpłatę/zwrot daniny. Urząd skarbowy Cedynia

zobacz również Społem wiadomości

Ile wynoszą odsetki za opóźnienie w cenie podatku?

 

Reklama

 

Odsetki od zaległości podatkowych nie są rzeczą stałą. Ich wysokość uzależniona jest od trzech czynników, czyli:

kwoty zaległości podatkowych,
ilości dni opóźnienia,
wysokości stopy odsetkowej za zwłokę.

Razem z Ordynacją podatkową (art. 56-56b) wobec dłużnika zastosowane potrafią istnieć dwie stawki odsetek podatkowych:

podstawowa – która stanowi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardzkiego. Stopa ta planowana jest przepisami NP. W 2020 roku tworzy ona 8%.
obniżona – wynosi 50% również stanowi zwracana w szczególnych warunkach, np. kiedy zaległości podatkowe powstały po 1 stycznia 2017 roku. Urząd skarbowy Cedynia

Fiskus ulgowo potraktować może tylko dłużników, którzy:

1. Złożyli prawnie skuteczną korektę deklaracji w czasie 6 miesięcy od upływu czasu złożenia właściwej (pierwotnej) deklaracji,

2. Zobowiązali się do spłaty odsetek od zaległości podatkowych w czasie 7 dni od złożenia korekty.

Zastosowanie niższej ceny, nawet przy zastosowaniu powyższych warunków wyklucza i złożenie korekty deklaracji po otrzymaniu poinformowania o:

zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
zakończeniu kontroli podatkowej;
wszczęciu kontroli celno-skarbowej lub prac sprawdzających.

Jak obliczyć odsetki od zaległości podatkowych?

Obliczenie wysokości odsetek od zaległości podatkowej musi wziąć sam podatki. Urząd Finansowy nie poinformuje o ich wielkości, co więcej – nie będzie się o nie upominać, np. wysyłając monity. Znaczy to, że niezapłacone podatki będą z wszystkim dniem generować coraz to piękniejszą należność.

W celu obliczenia odsetek od zaległości podatkowych należy zastosować wzór: (Kz * Ld * S) / 365 = On = Onz, gdzie:

Kz to kwota zaległości,
Ld to grupa dnia opóźnienia
S to stopa odsetek za zwłokę
On to fragmenty naliczone
Onz to fragmenty naliczone zaokrąglone

Jak czerpać z kalkulatora odsetek podatkowych?

Prostszym systemem na wysokości odsetek karnych jest wykorzystanie z kalkulatora odsetek podatkowych. Stanowi więc narzędzie, które wesprze w bliskim obliczeniu zaległości za podatek, zaliczkę, ratę. Kalkulator odsetek podatkowych umożliwia wyliczenie odsetek według stawek podstawowej, obniżonej, podwyższonej oraz opłaty prolongacyjnej. Aby poznać wysokość odsetek do kalkulatora, trzeba wpisać kwotę zobowiązania, okres jego płatności, deklarowany termin uregulowania zobowiązania, obowiązująca stawka odsetek karnych. Wynik przez narzędzie jest dostarczany automatycznie, nie trzeba temuż dokonywać żadnych obliczeń. Urząd skarbowy Cedynia

zobacz również Odsetki podatkowe – czyli ile zapłacisz za nieterminowe opłacenie podatku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.